Loading
Welcome   HOME
Logo power
tioxacin     taxicin     texasin     dioxazine     taxusin     taraxacin     thionazin     assassin     dioscin     tobacin     taxation     tabacin     turacin     Toxicini     Diagacin     Teebacin     Tazocin     Tecacin     Digacin     Texican
WebXml Asp.net Web services
Ject對"tioxacin" 的正確翻譯:乙基四氫甲基二氧噻唑并喹啉甲酸。發音:[ti'ɔksəsin]。
Top
詞典
tioxacin [ti'ɔksəsin]
乙基四氫甲基二氧噻唑并喹啉甲酸
快乐十分快开查询助手