Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以O開頭
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Oxazinone     [ɔk'sæzinəun] Oxazinyl     [ɔk'sæzinil] Oxeye     ['ɔksai;'ɔksˌai] Oxfordshire     ['ɔksfədʃiə]
Oxhydryl     [ɔks'haidril] Oxidant     ['ɔksidənt;'ɔksədənt] Oxidimetry     [ɔksi'dimitri] Oxindole     [ɔk'sindəul]
Oxiron     ['ɔksirɔn] Oxonation     [ɔksəu'neiʃən] Oxonian     [ɔk'səuniən] Oxter     ['ɔkstə]
Oxyaphia     [ɔksi'æfiə] Oxybiosis     ['ɔksi'baiəsis] Oxybiotin     [ɔksi'baiəutin] Owing     ['əuiŋ]
Owl     [aul] Owly     ['aʊli] Own     [əun] Owner-Driver     ['əʊnəˌdraivə(r)]
Oxally     ['ɔksəli] Oxamethane     [ɔksə'meθein] Oviparous     [əu'vipərəs] Ovoalbumin     [əuvə'ælbjumin]
Ovogenesis     [.əuvə'dʒenəsis] Ovoid     ['əʊvɔid] Ovoinhibitor     [əuvəin'hibitə] Ovolo     ['əuvələu]
Ovoprecipitin     [əuvəupri'sipitin] Ovulate     ['əuvjuˌleit] Ow     [au] Owe     [əu]
Overview     ['əuvəvju:] Overwater     ['əuvə'wɔ:tə] Overweather     ['əuvəˌweðə] Overweigh     ['əuvə'wei]
Overwhelming     [ˌəuvə'welmiŋ] Overwrite     ['əuvə'rait] Overzealous     ['əuvə'zeləs] Ovestrin     ['əuvistrin]
Ovibovine     [əuvi'bəuvain] Ovicyst     ['əuvisist] Oviedo     [ˌɔvi'eidəu] Overthrew     [ˌəuvə'θru:]
Overthrow     [ˌəuvə'θrəu] Overtire     ['əuvə'taiə] Overtone     ['əuvətəun] Overtrain     ['əuvə'trein]
Overture     ['əuvətjuə] Overunder     ['əuvə'ʌndə] Overuse     ['əuvə'ju:z] Overvalue     ['əuvə'vælju:]
Oversized     ['əuvəˌsaizd] Oversleeve     ['əuvəsli:v] Overslept     ['əuvə 'sləpt] Overslip     ['əuvə'slip]
Overstability     ['əuvəstə'biləti] Oversteer     ['əuvəstiə] Overstep     ['əuvəstep] Overstrict     ['əuvə'strikt]
查詞(翻譯)歷史以O開頭共計:69 頁   4087 條   60條/頁
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
快乐十分快开查询助手 单数和双组一码是什么数字 云南十一选五中奖 排列七 云南11选五5最大遗漏查询 2020陕西11选五走势图手机版 融凯配资 广东11选5 山西体彩11选五5遗漏 山东11选五号码和值走势图 十分快三是什么