Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以O開頭
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Ouchy     ['autʃi] Ostpreussen     [ɔ:st'prɔisən] Oxanthrone     [ɔk'sænθrəun] Onlend     [ɔn'lend]
Orograph     ['ɔrəgræf] Onlay     ['ɔnlei] Oared     ['ɔ:d;əurd] Oriented     ['ɔ:rientid,'əʊ-]
Open     ['əupən] Osteon     ['ɔstiɔn] Oxhorn     ['ɔkshɔ:n] Oogonium     [ˌəuə'gəuniəm]
Orthonormality     [ɔ:θəunɔ:'mæliti] Osteophony     [ɔsti'ɔfəni] Obituary     [ə'bitjuəri;ə'bitʃuˌeri] Onto     ['ɔntu]
Overprotection     ['əuvəprə'tekʃən] Orate     ['ɔ:reit;'əureit] Othin     ['əʊðin] Oxytocin     [ˌɔksi'təusin]
Ox     [ɔks] Oppositional     [ˌɔpə'ziʃənəl] Orthometria     [ɔ:θə'mi:trjə] Oversimplification     [.əuvə.simpliʃə'kəifən]
Oscillatory     ['ɔsileitəri] Overcool     ['əuvəku:l] Once     [wʌns] Overmatter     ['əuvəmæstə]
Ostrich     ['ɔstritʃ] Obsess     [əb'ses] Obeah     ['əubiə] Ommatophore     [ə'mætə.fəur]
Odinopoeia     [əudinə'pi:iə] Offish     ['ɔ:fiʃ] Overjoyed     [əʊvə'dʒɔid] Opponens     [ə'pəunenz]
Officials     [lfifll] Obnubilate     [əb'nʌbilet] Orthopaedic     [ˌɔ:θəu'pi:dik] Overwhelm     ['əuvə'welm]
Oxetone     ['ɔksitəun] Ozark     ['əuzɑ:k] Ozonesonde     ['əu.zəun.sɔnd] Ozonic     [əu'zəunik]
Ozonosphere     [əu'zəunə.sfiə] Oxyesthesia     [ɔksis'θi:ziə] Oxyn     ['ɔksin] Oxyosis     [ɔksi'əusis]
Oxyproline     [ɔksi'prəulin] Oxythiazole     [ɔksi'θaiəzəul] Oxytropism     [ɔksi'trɔpizəm] Oxytylote     [ɔksi'tailəut]
Oxyurifuge     [ɔksi'juərifju:dʒ] Oxazinone     [ɔk'sæzinəun] Oxazinyl     [ɔk'sæzinil] Oxeye     ['ɔksai;'ɔksˌai]
Oxfordshire     ['ɔksfədʃiə] Oxhydryl     [ɔks'haidril] Oxidant     ['ɔksidənt;'ɔksədənt] Oxidimetry     [ɔksi'dimitri]
查詞(翻譯)歷史以O開頭共計:69 頁   4087 條   60條/頁
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
快乐十分快开查询助手 排列三杀号专家最准确 康美药业股票吧 股票发行注册制度 黑龙江22选5福彩开奖结果 排列五位数开奖结果 河南22选5开奖结果详情 股票融资融券额度怎么计算 股票融资公司靠谱认准大牛时代 江苏快三有多少组合 私募基金投资单一标的