Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以O開頭
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Omnirange     ['ɔmni.reindʒ] Omnium     ['ɔmniəm] Omnivore     ['ɔmnivɔ:;'ɔmnəˌvɔ:] Omodynia     [əuməu'diniə]
Omphacite     ['ɔmfəsait] Omsk     [ɔmsk] On     [ɔn] Omissible     [əu'misibl;əu'misəbəl]
Omittance     ['əumitəns] Ommochrome     ['əuməkrəum] Omnimate     ['ɔmnimeit] Olm     [ɔlm]
Olympian     [əu'limpiən] Olympic     [əu'limpik] Olympus     [əu'limpəs] Omasum     [əu'meisəm]
Omber     ['ɔmbə(r)] Omelette     ['ɔmlit] Omeprazole     [əu'meprəˌzəul] Oligodontia     [ɔligəu'dɔnʃiə]
Oligophrenia     [.ɔləgəu'fri:niə] Oligopoly     [ˌɔli'gɔpəli;ˌɔlə'gɔpəli] Oligose     ['ɔligəus] Oliguria     [ɔli'gjuəriə;ˌɔlə'gjuriə]
Olivenite     [əu'livə.nait] Olivewood     ['ɔliv.wud] Old     [əuld] Oleosterol     [əuliəu'sterɔl]
Oleum     ['əuliəm;'əuli:əm] Oleuropein     [əuli'jurəpi:n] Oligarchic     [ˌɔli'gɑ:kik] Oligidic     [.ɔlə'gidik]
Oligocarpous     [.ɔləgəu'kɑ:pəs] Oligochaete     ['ɔləgəuki:t] Oleophilic     [.əuliəu'filik] Oleoptene     [əuli'ɔpti:n]
Oleomargarine     ['əuliəuˌmɑ:dʒə'ri:n;'əuliə'mɑ:dʒə'ri:n] Olefine     ['əuləfin] Olein     ['əuliin] Oleo     ['əuliəu]
Oldster     ['əuldstə] Oleficin     ['əulifaisin] Olefin(E)     ['əuləfin] Okolehao     [.əukəlei'hau]
Okro     ['əʊkrə] Okazaki     ['ɔ:kɑ:'zɑ:ki:] Oke     [əuk] Okey     ['əʊ'kei,ˌəʊ'kei,'əʊkei]
Okka     ['ɔkə] Oita     ['ɔitɑ:] Ok     [əʊ'kei] Okay     [əʊ'kei]
Oilman     ['ɔilmən] Oink     [ɔiŋk] Oilbird     ['ɔilbə:d;'ɔilˌbə:d] Oiled     [ɔild]
Oiler     ['ɔilə] Oilily     ['ɔiləli] Ohm     [əum] Oil     [ɔil]
查詞(翻譯)歷史以O開頭共計:69 頁   4087 條   60條/頁
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
快乐十分快开查询助手 免费股票软件 河北彩票快三 河北十一选五复式价格表 7位数体彩网 股票推荐群需要下载米聊 重庆快乐10分一天几期 股市权重股有哪些 快乐十分开奖一定牛 腾讯5分彩开奖 好彩一开奖走势图