Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以X開頭
1 2 3 4 5 6 >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Xylograph     ['zailəgrɑ:f;'zailəˌgrɑ:f] Xanthaline     ['zænθəli:n] Xylographic     [ˌzailə'græfik] Xerocole     ['zi:rəkəul]
Xylosone     ['zailəsəun] Xi     [zai, sai] Xiphisternum     [.zifi'stə:nəm] Xanthoxylene     [zæn'θɔksəli:n]
Xylography     [zai'lɔgrəfi] Xanthophyll     ['zænθə.fil] Xeroll     ['zerɔl] Xerophytism     ['ziərəfaitizəm;'zirəˌfaitizəm]
Xerophyte     ['ziərəfait;'zirəˌfait] Xeromorph     ['ziərəumɔ:f] Xenate     ['zeneit;'ziˌneit] Xenophobe     ['zenəfəub]
Xanthopsy     [zæn'θɔpsi] Xantippe     [zæn'tipi] Xizang     ['ʃi:'zɑ:ŋ] Xoanon     ['zəuənɔn]
Xanthator     ['zænθətə] Xerox     ['ziərɔks] Xanthoproteic     [prəu'ti:ik] Xerophytia     [zi:rə'fiʃiə]
Xenon     ['zenɔn] Xeroradiography     [.zirəreidi'ɔgrəfi] Xenotime     ['zenə.taim] Xylophilous     [zai'lɔfələs]
Xerophagy     [zi'rɔfədʒi] Xenophile     ['zenəˌfail] Xi'an     ['ʃi:'ɑ:n, ʃjɑ:n] Xanthein     ['zænθiin]
Xanthoxyletin     [zænθɔksi'letin] Xanthochroi     [zæn'θɔkrəuai] Xylenol     ['zailənɔl] Xanthene     ['zænθi:n]
Xymalos     ['zaimələs] Xantal     ['zæntəl] Xanthoma     [zæn'θəumə] Xanthoxylone     [zæn'θɔksiləun]
Xenogenesis     [ˌzenə'dʒenəsis] Xerophil     [ziə'rɔfil;zi'rɔfil] Xerophily     [zi'rɔfili;zi'rɔfəli] Xeroma     [zi'rəumə]
Xenylamine     [zeni'læmin] Xacorin     ['zækərin] Xanthic     ['zænθik] Xograph     ['zɔgrɑ:f]
Xylotomy     [zai'lɔtəmi] Xanthophore     ['zænθəfɔ:;'zænθəˌfəur] Xylotile     ['zailəu.tail] Xenobiotics     [zenəbai'ɔtiks]
Xanthitane     ['zænθitein] Xerosin     ['ziərəsin] Xc     [ækssai] Xenium     ['zi:niəm]
Xerospore     ['ziərəspɔ:] Xeroform     ['ziərəfɔ:m] Xanthopsia     [zæn'θɔpsiə] Xanadu     ['zænəˌdu:]
查詞(翻譯)歷史以X開頭共計:6 頁   313 條   60條/頁
1 2 3 4 5 6 >>
快乐十分快开查询助手 内蒙体彩11选五开奖果 山西快乐十分口诀 股票配资平台推广 快3怎么判断大小单双 河北20选5开奖查询 新文化股票 河内五分钟彩在线计划 股吧东方财富人气股吧 北京快3怎么下载 美国纳斯达克股票查