Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以P開頭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Pentyl     ['pentəl] Pastime     ['pɑ:staim] Portsmouth     ['pɔ:tsməθ] Perisinusitis     [perisainə'saitis]
Philosophise     [fi'lɔsəfaiz, fə-] Pilling     ['piliŋ] Pancreatism     ['pæŋkriətizəm] Perspiratory     [pə'spairətəri]
Pekin     ['pi:'kin] Phaeton     ['feitn] Permute     [pə(:)'mju:t] Plectridium     [plek'tridiəm]
Puck     [pʌk] Polynosic     [pɔli'nɔsik] Pervious     ['pə:viəs] Punic     ['pju:nik]
Parulis     [pə'ru:lis] Pinna     ['pinə] Polymer     ['pɔlimə] Peppery     ['pepəri]
Pelasgi     [pe'læzgai] Polyspermous     [pɔli'spə:məs] Predestinarian     [priˌdesti'nɛəriən;priˌdestə'neriən] Perth     [pə:θ]
Playwright     ['pleirait;'pleiˌrait] Pampiniform     [pæm'pinifɔ:m] Prefocus     ['pri:'fəukəs] Preplan     ['pri:'plæn]
Pensive     ['pensiv] Proserosa     [prəusiə'rəusə] Pyranon     ['pairəˌnən] Pinane     ['painein]
Preoxidation     [pri:ɔksi'deiʃən] Picoline     ['paikə.li:n] Pogo     ['pəugəu] Phenacaine     ['fi:nəkein;'fenəˌkein]
Pyruvemia     [pairu:'vi:miə] Polychoris     [pɔli'kɔris] Pruner     ['pru:nə] Perfecto     [pə'fektəu]
Propargyl     [prəu'pɑ:dʒil] Papoose     [pə'pu:s] Petroxolin     [pi'trɔksəlin] Prevocalic     [.pri:vəu'kælik]
Predictable     [pri'diktəb(ə)l] Pyrographic     [ˌpaiɚrəʊ'græfik,ˌpi-] Patiently     ['peiʃəntli] Polyphore     ['pɔlifɔ:]
Prosimian     [prəʊ'simiən] Proteinoid     [prəuti'inɔid] Paycheck     ['peitʃek] Polling     ['pəuliŋ]
Prurient     ['pruəriənt;'pruriənt] Pandy     ['pændi] Proprietorship     [prə'praiətəʃip] Palnut     ['pælnət]
Politicker     ['pɔlitikə(r)] Perihaemal     [perə'hi:məl] Poccosin     [pə'kəusn] Pathometer     [pə'θɔmitə]
查詞(翻譯)歷史以P開頭共計:249 頁   14916 條   60條/頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
快乐十分快开查询助手 2016年排列三走势图南方双彩网 福建22选5奖金多少 河北11选5遗漏 体彩泳坛夺金走势图 在线配资上上盈实盘配资 江苏十一选五开奖号 一波中特一肖中马 北京11选5开奖结果 江苏快三结束时间 宏达高科股票行情