Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以D開頭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Disunion     [dis'ju:njən] Distinguished     [dis'tiŋgwiʃt] Disappointment     [ˌdisə'pɔintmənt] Disappointing     [ˌdisə'pɔintiŋ]
Dibromochloropropane     [daibrəuməuklɔ:rə'prəupein] Dinka     ['diŋkɑ:] Determent     [di'tə:mənt] Dovelike     ['dʌvlaik]
Disproportionately     [.disprə'pɔ:ʃənitli] Disproportionation     [disprəpɔ:ʃə'neiʃən] Deplumate     [di:'plu:meit] Diazelate     ['daiəzileit]
Dinkey     ['diŋki] Dance     ['dɑ:ns] Dunce     [dʌns] Dinky     ['diŋki]
Dunner     ['dʌnə(r)] Donkey     ['dɔŋki] Downer     ['daunə] Dazomet     ['dæzəumət]
Donor     ['dəunə] Dinar     [di'nɑ:] Dimer     ['daimə] Dimmer     ['dimə]
Deutoplasmic     [.du:tə'plæzmik] Den     [den] Dice     [dais] Delamination     [di:læmi'neiʃən;di:ˌlæmə'neiʃən]
Delos     ['di:lɔs] Displacement     [dis'pleismənt] Disproof     ['dispru:f] Diplanetic     [daiplə'netik]
Deferent     ['defərənt] Deroofing     [di:'ru:fiŋ] Dinting     ['dintiŋ] Deliver     [di'livə]
Depurative     ['depjʊreitiv] Destroyer     [dis'trɔiə] Druidism     ['dru:idizəm] Domain     [dəu'mein]
Dobeying     ['dəubiiŋ] Dissocialize     [di'səuʃiəlaiz] Doubler     ['dʌblə] Debauch     [di'bɔ:tʃ]
Deduct     [di'dʌkt] Dichogamic     [daikə'gæmik] Dihydrotestosterone     [Array] Decode     [ˌdi:'kəud]
Diversion     [dai'və:ʃən] Dartmoor     ['dɑ:tmuə] Dangle     ['dæŋgl] Distiller     [dis'tilə]
Dienite     ['daii:nait] Demerit     [di'merit] Discouraging     [dis'kʌridʒiŋ;dis'kə:idʒiŋ] Dentalloy     ['dentəlɔi]
Diplochromosome     [dipləu'krəuməsəum] Dishful     ['diʃfʊl] Denticare     ['dentikɛə] Decollete     [di'kɔltei; (US) dikɔl'tei]
查詞(翻譯)歷史以D開頭共計:148 頁   8824 條   60條/頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
快乐十分快开查询助手 重庆时时开彩结果历史 股票融资门槛ˉ杨方配资开户 天津11选5任五遗漏 六肖六特期期准 最新股市行情分析 浙江十一选五开奖结果 彩票预测3d 幸运28绝对是人工开奖 山东11选5推荐码 同花顺e配资